Kişisel Verilerin Korunması Bilgilendirme

KVKK ZİYARETÇİ BİLGİLENDİRME

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Ziyaretçi Bilgilendirmesi

DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. (BÜDOTEK Teknopark) markası ile tanınan şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.
Amacımız; 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

a) Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. (BÜDOTEK Teknopark) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenecektir.

b) Toplanan Kişisel Veriler
DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş. (BÜDOTEK Teknopark), ziyaretçilerin Teknoloji Geliştirme Bölgemizi (Bölge) ziyaretleri sırasında güvenlik kameraları ile görüntü kaydı yapmakta, ziyaretçi kayıt defteri ya da yazılımına girmek üzere ziyaretçilerden kimlik bilgisi alınmakta, yapmış olduğunuz ziyaretinizle ilgili olarak veya ileride yapacağınız ziyaretlerle ilgili ve sınırlı olmak kaydıyla hizmet ve deneyim iyileştirmeleri yapmak adına kişisel verileriniz toplanmaktadır.

c) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
Kişisel verileriniz, güvenlik, iş sağlığı ve BÜDOTEK Teknopark ve Bölgemizdeki şirketlerin güvenliğini takip ve tesis etmek, ziyaretçi deneyimini ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla işlenecektir.

ç) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan b bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;
BÜDOTEK Teknopark’ın yurt içi ve yurt dışı iş ortakları, hissedarları, iştirakleri ve tedarikçileri; kamera görüntülerini ise gerektiğinde kamera sistemini kuran şirket, bina yönetimi; güvenlik ile bağlantılı olarak polis, jandarma ve diğer güvenlik görevlileri ile idari organlar ve yargı mercileri ile paylaşacaktır.

d) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle;

Doğrudan sizin tarafınızdan veya sizin adınıza hareket etmeye yetkili kişiler tarafından; talebiniz üzerine, Şirket genel müdürlük personeli, güvenlik görevlilerimizce ve doğrudan otomatik sistemler (kamera sistemleri) ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda;

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilmiş olan;

•    Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,
•    Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,
•    Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,
•    Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,
•    Tarafınızca alenileştirilmiş olması,
•    Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,
•    Açık rızanızın bulunması
Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

e) Kişisel Veri Sahibi’nin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle BÜDOTEK Teknopark’a iletmeniz durumunda BÜDOTEK Teknopark talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
•    Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
•    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
•    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
•    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
•    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
•    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
•    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Posta yolu ile yapmak istediğiniz başvurularınızı, veri sorumlusu olarak Şirketimizin Dudullu OSB Mah. Des 2.Cadde No:8/20 Ümraniye 34776 İstanbul adresine gönderebilirsiniz.
E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı budotek@budotek.com.tr e-posta adresine veya dudulluosbbogazici@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta adresine yapabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.

ÇEREZ POLİTİKASI

Çerez Politikası

Bu politika kapsamında “Çerez” kavramı, çerez ve benzer amaca hizmet eden ürünleri ifade etmektedir.

Çerez Nedir?

Çerez, bir siteyi ziyaret ettiğinizde sitenin bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydettiği küçük boyutlu bir metin dosyasıdır. Çerezler bir web sitesinin çalışması, daha verimli çalışması veya web sitesinin sahiplerine bilgi sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Çerezler hakkında daha detaylı bilgi için http://www.aboutcookies.org ve http://www.allaboutcookies.org  adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Ne için kullanılır?

Çerezler bilgisayarlarda, telefonlarda ve diğer cihazlarda sizi tanımlayan bilgileri ve siteyi kullanırken yaptığınız hareketleri, kullanım alışkanlıklarınızı toplamak, tutmak ve devamında internet sitemizi iyileştirmek ve size özel kişiselleştirmek için kullanılır.

Biz de BÜDOTEK Teknopark olarak https://www.budotek.com.tr/ internet sayfasında, site içeriği ile nasıl etkileşime geçtiğinizi tespit etmek ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çeşitli çerezler kullanmaktayız.

Web sitemizde kullanılan çerezler hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Çerez Tablomuzu inceleyebilirsiniz.

Birinci Taraf ve Üçüncü Taraf Çerezler

BÜDTEK Teknopark’a ait https://www.budotek.com.tr/ internet sayfasında hem birinci taraf hem de üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Birinci taraf çerezler, şirketimiz tarafından http://www.cyberpark.com.tr domainine yerleştirilmiş ve sadece BÜDOTEK Teknopark tarafından okunabilen; kullancının dil, lokasyon tercihi gibi temel site fonksiyonlarının yerine getirilmesi sürecinde kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Üçüncü taraf çerezler, BÜDOTEK Teknopark’ın iş ortakları veya servis sağlayıcılar gibi üçüncü kişilere ait ve üçüncü kişiler tarafından yürütülen çerezlerdir.

Websitemizde Kullanılan Çerezler

Analitik Çerezler: Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin kullanım alışkanlıklarını analiz etmek ve uygulama istatistiklerini belirlemek için kullanılan çerezlerdir. (Örneğin: Sitemizin kaç kere açıldığı, sitemizin hangi saatlerde kullanıldığı, sitemiz içerisinde en çok kullanılan bölümlerin neler olduğu)

Teknik Çerezler: İnternet sitesinin düzgün çalışmasının takibi amacıyla kullanılan çerezlerdir.

Çerezleri Nasıl Silebilirim veya Reddedebilirim?

https://www.budotek.com.tr/ internet sayfasında, sitemizin aktif ve verimli bir şekilde çalışması için birtakım zorunlu çerezler kullanılmaktadır.

Siz değerleri kullanıcılarımız, çerezleri yönetmek için tarayıcınıza bağlı olarak çerez yönetimleri hakkında aşağıdaki web sitelerinden bilgi alabilirsiniz.:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezleri-silme-web-sitelerinin-bilgilerini-kaldirma

Explorer: https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Diğer tarayıcılar: İlgili tarayıcının yardım veya destek sayfalarını inceleyebilir veya

www.youronlinechoices.eu/tr/  adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

Anlık olarak kaç sayıda çerez ile takip edildiğinizi görüntülemek için Ghostery uygulamasını veya doğrudan tarayıcıyı olarak Brave kullanabilirsiniz.

 

ÇEREZ TABLOSU:

Çerez Tablosu

DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ BİLGİLENDİRME METNİ

Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme Metni

Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. (BÜDOTEK Teknopark) olarak faaliyetlerimizi sürdürürken yönettiğimiz kişisel verilere saygı duyuyor ve kişisel verilerin işlenmesinde öncelikli olarak özel hayatın gizliliği olmak üzere temel hak ve özgürlüklerin korunmasını önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, bu bilgilendirme metniyle kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Kanun Hakkında Genel Bilgilendirme

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 24 Mart 2016 tarihinde kabul edilmiş olup 7 Nisan 2016 tarihli 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Yürürlük başlıklı 32.maddesine göre Bu Kanunun; 8 inci, 9 uncu, 11 inci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 17 nci ve 18 inci maddeleri yayımı tarihinden altı ay sonra yani 7 Nisan 2016 dan 6 ay sonra 7 Ekim 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek amacıyla kabul edilmiştir.

Veri Sorumlusu Bilgilendirmesi

İnternet sitemizde detaylı olarak kurumsal bilgileri yayınlanan Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. (BÜDOTEK Teknopark) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Veri Sorumlusu Temsilcimiz ile birlikte kişisel verilerinizi ilgili mevzuata uygun olarak kullanacağız.

Kişisel Verileriniz Ne Şekilde İşlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, BÜDOTEK Teknopark olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, şirketimizle paylaştığınız kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri Nelerdir?

Verdiğimiz hizmetleri mevzuatın, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, başta T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı olmak üzere adli ve idari mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak, müşteri portföyümüzü analiz etmek amaçlarıyla bizimle paylaştığınız kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyeceğiz.

Kişisel Verilerinizi Aktarabileceğimiz Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Tübitak, İçişleri Bakanlığı, valilikler, diğer resmi merci ve kurumlar, bağlı bulunduğumuz Dudullu Organize Sanayi Bölgesi, Boğaziçi Ünivesitesi, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı, Dudullu OSB Boğaziçi Üniversitesi Teknopark A.Ş. (BÜDOTEK Teknopark) olarak şirketimiz iştirakleri olmak üzere ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verileriniz nasıl toplanmaktadır?

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlık çevrimiçi portalı, BÜDOTEK Teknopark Yönetim Sistemi internet sitemiz, iCard mobil uygulamamız, BÜDOTEK Kart uygulamamız, BÜDOTEK Teknopark yönetim ofisi çalışanlarımız, girişimci ziyaretleri, eğitim ve etkinliklerde toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, Internet sitesi ziyaretlerinde bilgisayarınızın sizi tanımak için kullandığı çerezler (cookies) vb aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11.maddesi 7 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince bu tarihten sonra haklarınız aşağıdaki gibidir.

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7. Yukarıdaki (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

BÜDOTEK Teknopark, kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmelerin yapılması amacıyla Kanun’a uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. Bu doğrultuda kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini BÜDOTEK Teknopark’a iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talebe karşılık gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak bildirmektedir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BÜDOTEK Teknopark, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alabilecektir. Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini Ek-1’de yer alan “BÜDOTEK Teknopark Veri Sahibi Başvuru Formu” üzerinden BÜDOTEK Teknopark’a iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

– Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Dudullu OSB Mah. Des 2.Cadde No:8/20 Ümraniye 34776 İstanbul adresine iletilmesi,

– Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak dudulluosbbogazici@hs01.kep.tr  adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi,

– budotek@budotek.com.tr e-posta adresine talep gönderilmesi, (Bu durumda başvurucunun başvuruda bulunduğu kanaldan başvurucunun gerçekten hak sahibi olan kişisel veri sahibi olup olmadığının tespit edilebilmesi için; kimliğini tanımlamak ve talep sahibinin gerçekten bu başvuruyu yapıp yapmadığını belirlemek üzere ilgili kişiyle kayıtlı telefon üzerinden iletişim kurulacaktır. Bu kapsamda başvurucunun son sipariş bilgileri teyit edilerek veri sahibi ile talebi yapan kişi eşleştirilmesi halinde başvuru değerlendirmeye alınacaktır.)

– Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. BÜDOTEK Teknopark, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir. Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; BÜDOTEK Teknopark’ın yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.budotek.com.tr adresinde yer alan BÜDOTEK Teknopark Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgi Talep Formunda belirtilen yöntemlerle BÜDOTEK Teknopark’a iletebilirsiniz. BÜDOTEK Teknopark talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, BÜDOTEK Teknopark’ın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

DUDULLU OSB BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOPARK A.Ş.