Değerler / Olanaklar

Teknoparkların Sunduğu Değerler

_

 • Devlet tarafından sağlanan teşviklerden yararlanma imkanı
 • Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerini destekleyen bir çalışma ortamı
 • Genç, dinamik çalışanların oluşturduğu bir çevre
 • Birbiriyle etkileşen girişimcilerin başarı şansını arttıran bir ekosistem
 • Kuluçka ve hızlandırıcı programları
 • Hukuk, finans, fikri haklar, patent, ticarileşme, girişimcilik gibi konularda eğitim ve danışmanlık hizmetleri

Dudullu OSB’nin Sunduğu Değerler

_
 • İstanbul’un en büyük, en modern organize sanayi bölgesindeki sanayicilere yakınlık
 • Küçük ölçekli atölyelere yakınlık
 • Malzeme temin kaynaklarına yakınlık
 • Şehir merkezinde yer alma, ulaşım kolaylığı
 • OSB içi modern spor tesisleri ve kreş

Boğaziçi Üniversitesi’nin Sunduğu Değerler

_
 • Türkiye’nin lider araştırma üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin akademisyen, öğrenci ve mezunlarına erişim imkanı
 • Üniversitenin laboratuvar altyapısından faydalanabilme olanağı
 • Üniversitenin ulusal ve uluslararası kurumlarca desteklenen projelerde yer alma deneyimi ve kapasitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi’nin bilgi birikimi ve teknoloji geliştirme kapasitesinden yararlanma fırsatı
 • Boğaziçi Üniversitesi’nin ulusal ve uluslararası ağına erişim imkanı
 • Boğaziçi Üniversitesi’nin TTO, Girişimcilik Merkezi ve Dream Bigg gibi girişimcilere yönelik yapıları ile işbirliği fırsatı

BÜDOTEK’in Sunduğu Değerler ve Fiziksel Olanaklar

_
 • Tüm teknopark teşviklerinden yararlanma imkânı,
 • 15.000 m2 kapalı alana sahip çağdaş ve modern bir yapı içinde huzurlu, dinamik, konforlu bir çalışma ortamı,
 • Boğaziçi Üniversitesi’nin akademik imkânları ve teknik desteği,
 • Dudullu OSB’nin merkezi konumunu ve sosyal imkanları,
 • Açık fikirli, yenilikçi ve dinamik insanların oluşturduğu bir sosyal çevre
 • Geniş girişimci yelpazesiyle Ar-Ge, tasarım ve yazılım faaliyetlerinin başarıyla yürütülebileceği bir ekosistem,
 • BÜDOTEK içinde yer alan seçkin firmaları tercih eden nitelikli iş gücü,
 • 8 adet farklı büyüklüklerde toplantı salonu seçenekleri,
 • 4 adet ıslak laboratuvar,
 • Yemekhane,
 • Otopark alanı,